SIMP
ODDZIAŁ W GORLICACH
 

38-300 Gorlice
ul. Narutowicza 3

tel./fax 18 352 25 16

Mobile 603 765 203

www.zorpot-gorlice.pl

                                

   

Konto Bankowe Naszego Oddziału

 BANK PEKAO S.A. O/GORLICE

64 1240 5110 1111 0000 5205 3188

E-mail:

gorlice@simp.pl