Koła Oddziału SIMP w Gorlicach
kadencja 2014 – 2018 r.

Koło SIMP “Glinik”

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Prezes

kol. Jarosław Mocarski

 

2.

Wiceprezes

kol. Wiesław Bal

 

 

3.

Sekretarz

kol. Jerzy Augustyn

 

 

4.

Skarbnik

kol. Stanisław Koryga

 

 

5.

Członek

kol. Rafał Dybaś

 

 

6.

Członek

kol. Jerzy Muzyka

 

 

7.

Członek

kol. Karol Myśliwiec

 

 

Koło SIMP Kuźnia “Glinik”

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Prezes

kol. Ewelina Rak-Kosiba

 

6.

Członek

kol. Adam Dzień

 

 

7.

Członek

kol. Ewa Słyś-Gaber

 

 

Koło SIMP Terenowe

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Przewodniczący

kol. Zbigniew Grygowicz

 

2.

Zastępca ds. organizacyjnych

kol. Wojciech Byczek

 

 

3.

Zastępca ds. naukowo-technicznych

kol. Tadeusz Nowak

 

 

4.

Sekretarz

kol. Gabriel Wiatr

 

 

5.

Skarbnik

kol. Wojciech Gorzkowicz

 

 

6.

Członek

kol. Marian Abram

 

 

7.

Członek

kol. Jan Michnal

 

 

Koło SIMP “Grodzkie” Nowy Sącz

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Przewodniczący

kol. Andrzej Jakubowski

 

2.

Wiceprzewodniczący

kol. Antoni Gołębiowski

 

 

3.

Wiceprzewodniczący

kol. Iwona Kowalczyk-Tudaj

 

 

4.

Wiceprzewodniczący

kol. Piotr Kowalik

 

 

5.

Sekretarz

kol. Józef Sadlak

 

 

6.

Skarbnik

kol. Wanda Batosz

 

 

Klub SIMP Limanowa

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Prezes

kol. Jerzy Jelonek

 

2.

Wiceprezes

kol. Stanisław Bieda

 

 

3.

Sekretarz, Skarbnik

kol. Irena Wilczek-Sowa

 

 

Koło Seniorów SIMP

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Honorowy Prezes

Kol. Bronisław Stoj

 

2.

Prezes

kol. Helena Belczyk

 

 

3.

I Wiceprezes

kol. Eugeniusz Wędrychowicz

 

 

4.

II Wiceprezes

kol. Józef Buraś

 

 

5.

Sekretarz

kol. Julian Roman

 

 

6.

Skarbnik

kol. Maria Orłowska

 

 

7.

Członek

kol. Irena Piątek

 

 

Koło Seniorów SIMP Gwarek

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Prezes

kol. Jerzy Markowicz

 

 

2.

Wiceprezes

kol. Leszek Serafin

 

 

3.

Sekretarz

kol. Zofia Barbara Pawełek

 

 

4.

Skarbnik

kol. Halina Ryzińska

 

 

Szkolne Koło SIMP przy ZST w Gorlicach

 Zarząd Koła

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko 

 

 

1.

Opiekun Koła

kol. Jerzy Bubak