SYLWETKI ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW SIMP

 

 

Kol. inż. Bronisław Stoj

 

Kol. Bronisław Stoj w dniu 21.04.2007 roku ukończył 87 lat życia.

W bogatym dorobku pracy zawodowej i społecznej wykazał się dużymi osiągnięciami.

Naukę zawodu rozpoczął w Borysławiu a następnie przez okres 10 lat pracował w warsztacie mechanicznym firmy „Gazolina”.

 

W roku 1945 powrócił jako repatriant do swojej rodzinnej miejscowości – Bączol k/Jasła i podjął pracę w Fabryce Maszyn „Glinik” w której przepracował 36 lat.

Pracując zawodowo kontynuował naukę i ukończył kolejno:

- 5 – letnie Technikum Mechaniczne w Gorlicach ,

- Wyższe studia na Politechnice Krakowskiej o kierunku „technologia budowy maszyn” w roku 1966

- Studia podyplomowe w zakładzie Wiertnictwa na Wydziale Wiertniczo-Naftowym  AGH Kraków w 1970 r.

 

Do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIM” wstąpił 24.02.1967 r. będąc przez cały okres czynnym w pracy stowarzyszeniowej.

Pełnił odpowiedzialne funkcje w Kole SIMP FM ”Glinik” oraz Zarządzie Oddziału SIMP w Gorlicach.

Przez okres 9 lat był członkiem Rady Technicznej ZORPOT w Krakowie z ramienia Oddziału SIMP Gorlice.

W roku 1990 walnie przyczynił się do powstania Ośrodka „SIMP-ZORPOT” w Gorlicach.

Jest rzeczoznawcą SIMP Nr 6881 od 25.09.1984 r.

 

Kol. Bronisław Stoj

 

Dużym osiągnięciem kol. Bronisława Stoja było zaangażowanie się do powołania w 1984 roku Terenowego Koła SIMP Seniorów działającego przy Oddziale SIMP w Gorlicach w szeregach którego znaleźli się zasłużeni weterani pracy kadry inżynieryjno-technicznej.

Objął w nim od początku funkcję Prezesa Koła, która pełnił do roku 2002, w którym to roku powołano go na Honorowego Prezesa Koła SIMP Seniorów.

 

Za działalność zawodową, społeczną i stowarzyszeniową został odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym:

- Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski         -1977r.,

- Medal 40-lecia PRL                                            -1984r.,

- Złotą Honorową Odznaką SIMP                         -1988r.,

- Złotą Honorową Odznaką NOT                           -1994r.,

- Honorową Odznaką im. prof. Mierzejewskiego   -1994r.,

- Odznaczeniami resortowymi i regionalnymi,

- Medal 650-lecia Lokacji Miasta Gorlic                -2005r.,

 

Dziękując za wszystkie dotychczasowe dokonania kol. Bronisławowi Stojowi dla dobra naszego Stowarzyszenia, życzymy mu dużo zdrowia, długich lat życia i pomyślności w życiu osobistym.

 

                                                                                                          Prezes Oddziału

                                                                                              kol. Krystian Belczyk

 

 

Gorlice, 15.05.2007r.