ZEBRANIE CZŁONKÓW SIMP W LIMANOWEJ

 

 

    W dniu 25.05.2007 r. odbyło się zebranie członków Klubu SIMP Limanowa. W zebraniu uczestniczył wiceprezes Zarządu Oddziału kol. Jarosław Mocarski. Kol. Mocarski zaprezentował film z II Konferencji Plenarnej SIMP, która odbyła się w dniu 27.04 2007r. w hotelu Glinik oraz omówił najważniejsze wnioski zgłoszone na konferencji. Zainteresowanie kolegów z Limanowej wywołały certyfikaty systemu zarządzania jakością, uzyskane przez nasz Oddział i ZORPOT. Następnie kol. Mocarski poinformował zebranych o zarejestrowaniu w sądzie Informatora SIMP oraz przedstawił skład kolegium redakcyjnego. Omówił również, w związku z pytaniami kolegów z Limanowej, warunki i tryb uzyskiwania tytułu Inżyniera Europejskiego. Kolejnym punktem spotkania była prelekcja na temat: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – unormowania prawne wg przepisów Unii Europejskiej. Temat wywołał bardzo ożywioną dyskusję, która przeciągnęła się do godzin wieczornych.

Jarosław Mocarski

 

 

Członkowie Klubu SIMP Limanowa na zebraniu

W środku Prezes Klubu kol. Jerzy Jelonek i Wiceprezes Oddziału kol. Jarosław Mocarski