ENERGIA ODNAWIALNA

 

    W regionie pojawiły się hasła i działanie dotyczące energii odnawialnej , w których to działaniach członkowie naszego Oddziału oraz koła Gwarek mieli udział.

W dniu 19.01.07 w  Gwarku miało miejsce spotkanie na którym dr inż.Jaromir Probulski

(geofizyk – pracownik PGNiG – mieszkaniec Gorlic) zaprezentował geologię naszego regionu w aspekcie geotermii. W spotkaniu uczestniczyli m.in. V-ce burmistrz inż. Janusz Fugiel i Koledzy z innych kół.

 

    Kol. K.Mazur przedstawił informację o kolektorach słonecznych. Na podstawie dyskusji i wniosków Prezes kol. K. Belczyk wystąpił z informacją do Starosty Gorlickiego o niezbędnych działaniach w zakresie geotermii.

 

    W dniu 22.03 w Gwarku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone tematyce energii.

Spotkanie prowadził Kol. Jan Leśniewski . Oprócz członków koła uczestniczyli: Starosta Gorlicki Pan Mirosław Wędrychowicz , Pan dr inż. Jaromir Probulski, Pani Barbara Kowalska( Porozumienie Gorlickie),  Pan Andrzej Cebula i Kol K. Mazur ( Stowarzyszenie Partner dla Przedsiębiorczości),  Pan Marcin Bulsiewicz z U.G. Gorlice.

     Wnioski  zostały przekazane zainteresowanym.


Kol. Mazur omówił szeroko możliwości zastosowania kolektorów słonecznych oraz działania podjęte w tym kierunku .

Starosta poinformował o organizowaniu struktury Związku Gmin Powiatu, która podejmie temat do realizacji z uwzględnieniem pozyskania środków U.E. Dr Probulski poinformował o nowej, korzystnej dla naszego regionu, lokalizacji otworu badawczego ( Dukla – granica państwa)  Otwór będzie finansowany ze środków centralnych w programie,  którym kieruje prof.Aleksander Guterch z Instytutu Geofizyki PAN. Wyniki wierceń  mogą przynieść decydująca informację o potencjale geotermicznym naszego regionu i w rezultacie umożliwić działania inwestycyjne.

W spotkaniu władz miasta z mieszkańcami (organizator – Porozumienie Gorlickie) w dniu  14. 05.2007.brali udział członkowie koła Gwarek. Burmistrz potwierdził rozpoczęcie działań dotyczących instalacji kolektorów słonecznych w regionie. Dr inż. Jaromir Probulski poinformował o podjęciu prac nad zapytaniem Starostwa dotyczącym otworów wiertniczych w regionie ,a także potwierdził realność rozpoczęcia wierceń otworu badawczego ( do 8km) już w przyszłym roku. Zapowiedział możliwość spotkania informacyjnego o działaniach dotyczących geotermii podjętych w Toruniu.

Kol. Barbara Pawełek jako radna informuje na bieżąco o problemach miasta i podejmowanych działaniach.

Członkowie koła „Gwarek” uczestniczyli ponadto w sesji Rady Miasta, a także w spotkaniach środowiskowych. Kol. Jerzy Markowicz w dniu 12. 04. 2007 przewodniczył spotkaniu Burmistrza i Rady Miasta z  zarządami i członkami rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych w klubie JUBILAT. Być może z tych spokojnych i merytorycznych dyskusji i spotkań  wynikną znaczące  przedsięwzięcia  dla naszego regionu a nasi członkowie znów dorzucą  skromną cegiełkę w rozwój naszej „ małej ojczyzny.”

 

Kol. Jerzy Markowicz

 

 

Jerzy Markowicz

Gorlice 18.05.2007r.