Nowe maszyny ułatwiają pracę górnikom.

 

Współcześni odbiorcy (klienci) stawiają coraz wyższe wymagania producentom. Dotyczy to również kopalń węgla kamiennego. Potrzeba zwiększenia wydobycia, bezawaryjnej pracy wydobywczej, zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomii w pracy górnika wyzwalają potrzeby stosowania nowych urządzeń i maszyn górniczych pozwalających spełnić te oczekiwania.

Do takich urządzeń należy kruszarka ścianowa.

  

Kruszarka ścianowa Glinik współpracuje ze ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym. Przeznaczona jest do wstępnego kruszenia większych kęsów urobku, transportowanych tym przenośnikiem. Ma zapobiegać blokowaniu się rejonu przesypu z przenośnika ścianowego na podścianowy. Umożliwia rozdrobnienie urobku do wymaganych rozmiarów. Ogranicza postoje spowodowane zatorami na przesypie. Jest uruchamiana okresowo w miarę potrzeb.

Kruszarka jest montowana na specjalnie do tego celu przystosowanej rynnie dołącznej napędu głównego. Ramię kruszarki jest opuszczane i podnoszone hydraulicznie za pomocą siłownika co umożliwia płynną regulację wysokości bębna kruszącego. Siłownik zasilany jest emulsją olejowo-wodną z magistrali ciśnieniowej. Kruszenie kęsów urobku dokonywane jest za pomocą noży kombajnowych rozmieszczonych na powierzchni zewnętrznej płaszcza bębna kruszącego.

 

PARAMETRY TECHNICZNE :

 

Parametr

Jednostka

Wartość

Moc silnika

kW

112

Napięcie zasilania

V

3300

Przełożenie przekładni zębatej

 

i = 20

Obroty bębna kruszącego

1/min

75

Średnica bębna kruszącego

mm

800

Szerokość bębna kruszącego

mm

800

Zakres regulacji wysokości bębna (odległość noży od ślizgów rynny dołącznej)

mm

500 ÷ 1500

Skok siłownika podnoszenia bębna

mm

520

Ciśnienie zasilania siłownika

MPa

32

Układ zraszania

dm3/min.

20 ÷ 45

(przy ciśnieniu zasilania 0,5-1,6 MPa)

Długość x szerokość x wysokość

mm

2720 x 2200 x 1115

Masa

kg

~7000

 

 

Kruszarka ścianowa zbudowana jest z ramienia, bębna kruszącego, układu hydraulicznego podnoszenia bębna kruszącego, układu napędowego, układu zraszania, układu smarowania, układu elektrycznego, osłon.

Ramię kruszarki jest konstrukcją spawaną. Z jednej strony zamocowane jest we wspornikach na rynnie dołącznej, a z drugiej strony zamocowany jest bęben kruszący.

Od dołu ramię posiada ucha do zamocowania tłoczyska siłownika regulacji wysokości bębna kruszącego.

Bęben kruszący składa się z wału, osadzonych na nim, na wpustach, opraw pośrednich oraz połączonego z oprawami, za pomocą czopów i śrub, płaszcza. Płaszcz zaopatrzony jest w noże kombajnowe. Noże zabudowane są równomiernie na całej długości organu kruszącego. Wał ułożyskowany jest w dwóch łożyskach baryłkowych z otworami w zewnętrznym pierścieniu służącymi do smarowania baryłek. Oprawy łożysk posiadają wewnątrz rowek i kanaliki z gniazdem do podłączenia przewodu w celu doprowadzenia smaru do łożyska.

Układ hydraulicznego podnoszenia bębna umożliwia regulację wysokości bębna kruszącego w zakresie od 500 mm do 1500 mm od powierzchni ślizgów rynny dołącznej.  Do podnoszenia ramienia z zamocowanym na nim bębnem kruszącym wykorzystywany jest siłownik hydrauliczny. Ciśnienie zasilania siłownika wynosi 32 MPa. Układ hydrauliczny bezwzględnie musi zawierać odpowiedni blok zaworowy.

Specjalista konstruktor, mgr inż. J. Mocarski, EUR ING

 

Napęd kruszarki przekazywany jest z silnika na bęben kruszący poprzez sprzęgło elastyczne SET 200, reduktor RKW 20/20 i sprzęgło zębate. Sprzęgło elastyczne zabezpiecza układ przed awarią w przypadku nagłego zablokowania bębna kruszącego.

Ponieważ kruszarka jest obsługiwana w sposób ciągły, w przypadku wystąpienia zwiększonego obciążenia bębna kruszarki, obsługa powinna podnieść ramię kruszarki dla ochrony wału przed uszkodzeniem.

Zraszanie ma na celu wytworzenie osłony wodnej w strefie kruszenia kruszarki, aby zatrzymać pył węglowy powstały podczas kruszenia kęsów.

Kruszarka została wyposażona w centralny układ smarowania łożysk wału. Układ umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp do smarowania poszczególnych łożysk. Cały układ składa się ze złączek i węży, podłączonych z jednej strony do opraw łożysk tocznych, a z drugiej do zespołu rozdzielającego. Zespół rozdzielający składa się ze złączek gniazdowych i wtykowych oraz zaworów odcinających, zamocowanych na płycie. Dwa zawory odcinają przepływ smaru do poszczególnych łożysk. Podłączone są do jednego przewodu zakończonego złączką, do której można podpiąć dowolnego typu smarownicę. Zespół rozdzielający jest umiejscowiony w tylnej części rynny dołącznej w dogodnym miejscu Poszczególne łożyska smarujemy osobno. Smarować można to łożysko, którego zawór będzie otwarty. W ten sposób mamy pewność, że łożysko zostanie nasmarowane.

Bęben kruszący kruszarki ścianowej Glinik jest napędzany jednym silnikiem elektrycznym o mocy 112 kW, na napięcie 3300 V.

Kruszarka jest wyposażona w sygnalizację zapewniającą poprzedzenie każdorazowego jej rozruchu sygnałem akustycznym. Dopuszcza się sygnalizację akustyczną wspólną z sygnalizacją ostrzegawczą przenośnika transportującego urobek.

W bezpośrednim pobliżu kruszarki jest zainstalowana lampa sygnalizująca swym światłem stan pracy kruszarki.

Układ sterowania kruszarki jest wyposażony w urządzenia zatrzymania awaryjnego.

Urządzenie wyłączenia awaryjnego stanowi wyłącznik awaryjny, uruchamiany linką stalową rozwieszoną od strony przejścia dla ludzi wzdłuż trasy przenośnika transportującego urobek.

Dla zachowania bezpieczeństwa w kruszarce zastosowano osłony. Do ramienia kruszarki zamocowana jest osłona gumowa natomiast na rynnie dołącznej przykręcone są osłony z blachy. Mają one chronić osoby przed odpryskami z kruszenia kęsów węglowych.

            Jak oceniają górnicy kopalni „Wesoła” zastosowanie kruszarki ścianowej Glinik pozwoliło na zwiększenie wydajności wydobycia węgla o ok. 40%.

 

Jarosław Mocarski