Prezes SIMP – ZORPOT

inż. K. Belczyk

kandydatem do nagrody Złoty Liść Dębu

 

 

W miesiącu kwietniu 2007 r. Zarząd Koła SIMP nr 3 przy ZMG Glinik w Gorlicach postanowił zgłosić kandydaturę Prezesa Oddziału SIMP w Gorlicach i zarazem dyrektora SIMP-ZORPOT, inż. K. Belczyka, do nagrody Złoty Liść Dębu.

Nagroda Złoty Liść Dębu jest przyznawana działaczom ziemi gorlickiej za zaangażowanie, pracę i poświęcenie dla rozwoju naszej małej ojczyzny. Takim działaczem, powszechnie znanym z pracowitości i zaangażowania, jest inż. Krystian Belczyk.

Inż. Belczyk jest od 01.03.1991 r. dyrektorem Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” w Gorlicach, który działa na rzecz przedsiębiorstw Gorlic w zakresie:

Równocześnie jako Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Gorlicach, inż. Krystian Belczyk, prowadzi to stowarzyszenie od czterech kadencji. Dzięki jego inicjatywie zakupiono w 1989 r. dla SIMP-u budynek w Gorlicach przy ul. Narutowicza 3, gdzie mieści się Oddział SIMP i Ośrodek „SIMP-ZORPOT”.

Inż. Belczyk znany jest również jako przyjaciel młodzieży. Dzięki jego staraniom przy Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach powstało Szkolne Koło SIMP, które intensywnie promuje nowoczesną myśli techniczną wśród młodzieży.

Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Gorlicach, kol. K. Belczyk

 

Przy udziale inż. Krystiana Belczyka przez kilka lat przeprowadzano konkurs na najlepszą pracę dyplomową w średnich szkołach technicznych powiatu gorlickiego. Główną nagrodą było przyjęcie zwycięzcy konkursu do pracy na Fabryce Maszyn „Glinik”.

 

Zebrane kupony zgłoszeniowe z podpisami członków SIMP i odpowiednim uzasadnieniem złożono w redakcji Gazety Gorlickiej. Kandydatura Prezesa zyskała duże uznanie i w I etapie została zakwalifikowana do dziesiątki, a następnie w II etapie selekcji do pierwszej szóstki najlepszych kandydatów do nagrody wspólnie z p. J. Wójtowicz, p. R. Trojanowiczem, p. St. Mężykiem, ks. J. Gondkiem i p. Czerhoniak.

Laureatem nagrody Złoty Liść Dębu w 2007 r. został St. Mężyk - właściciel zakładu optycznego.

 

Jarosław Mocarski

 

 

Z ostatniej chwili

 

W dniach 26 -27.05.2007 r. obradowała w Rydzynie Rada Główna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W wyniku przeprowadzonych wyborów, Przewodniczącym Rady Głównej SIMP na kolejną kadencję został kol. Aleksander Kopeć, Wiceprzewodniczącym – przedstawicielem Oddziałów kol. Krystian Belczyk, Wiceprzewodniczącym – przedstawicielem Sekcji kol. Janusz Gradowski, a Sekretarzem – Członek Honorowy – kol. Feliks Zielnik.