CERTYFIKAT ODDZIAŁU SIMP I ZORPOTU

 

 

    SIMP jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim i 80-letniej tradycji, będąc reprezentantem środowiska mechaników stwierdza, że jego podstawowymi dążeniami składającymi się na politykę jakości są:

Zadowolenie klientów i członków stowarzyszenia stanowi miarę jakości naszych działań.

 

Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla stowarzyszenia znaczenie priorytetowe.

 

Osiąganie planowanych wyników jakościowych realizujemy przez wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz zapewnienie na ten cel odpowiednich zasobów materialnych.

 

Jako jeden z pierwszych oddziałów w kraju nasz Oddział  SIMP oraz ZORPOT uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001.

 

Jarosław Mocarski