Z działalności kół SIMP w  I i II kwartale 2007 r. 

 

 

08.01.2007.

 Posiedzenie Zarządu Koła Seniorów SIMP

 

27.01.2007.

 Noworoczna zabawa dla członków SIMP organizowana przez Koło Seniorów SIMP w Hotelu Glinik

 

06.02.2007.

 Posiedzenie Prezydium Oddziału SIMP

 

08.02.2007.

 Kulig w Gładyszowie zorganizowany przez Prezesa Oddziału SIMP

 

09.02.2007.

 Zebranie Koła Grodzkiego SIMP w Nowym Sączu

 

22.02.2007.

 Posiedzenie Zarządu Koła Terenowego SIMP

 

05.03.2007.

 Posiedzenie Prezydium Oddziału SIMP

 

08.03.2007.

 Spotkanie Kobiet Członkiń SIMP-u z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Hotelu Margot – zorganizowane przez Prezydium Oddziału SIMP

 

15.03.2007.

 Zatwierdzenie bilansu Oddziału za 2006 r. – ZG SIMP Warszawa

 

21.03.2007.

 Posiedzenie Zarządu Koła Seniorów SIMP

 

23.03.2007.

 Udział Prezesa Oddziału SIMP w naradzie Prezesów Oddziałów i Sekcji organizowanej przez ZG SIMP w Warszawie

 

16.04.2007.

 Posiedzenie Prezydium Oddziału SIMP

 

20.04.2007.

 Uczestnictwo Prezesa Oddziału SIMP w spotkaniu Członków Honorowych SIMP w Warszawie

 

23.04.2007.

 Wycieczka do Wysowej zorganizowana przez Koło Seniorów SIMP i Koło Terenowe SIMP

 

27.04.2007.

 II Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału SIMP w Gorlicach w Hotelu Glinik

 

10.05.2007.

 Zebranie Zarządu Koła Seniorów SIMP

 

21.05.2007.

Posiedzenie Prezydium Oddziału SIMP

 

25.05.2007.

 Zebranie Klubu SIMP - Limanowa

 

26 - 27.05.2007.

 Udział Prezesa Oddziału SIMP w posiedzeniu Rady Głównej SIMP w Rydzynie